بازديد مديرعامل و شوراي راهبردي هلدينگ كشاورزي حامي از شركت شير پگاه زنجان

تاريخ : 1397/10/18

الحاقات

تماس با ما


آدرس:  میدان آرژانتین - خیابان بیهقی -  خیابان چهاردهم غربی - پلاک 3 - ساختمان حامی

تلفن:  02143998000

تلگرام:

Copyright © 2018 vwideas All rights reserved.